Pasākumi

2014

2013

 • 14. decembris. Gada noslēguma pasākums LNVM nodaļā “Dauderi”.
 • 7. novembris. Dr. I. Ļaviņa priekšlasījums “”Baltija un Skandināvija viduslaiku islāma autoru priekšstatos”
 • 10. augusts. Liesmas Grīnbergas priekšlasījums par projektu “Cult Identity”.
 • 22. marts. Dr. V.Kulakova lekcija.
 • 14. marts. LAB gada sapulce.
 • 8. marts. Prof. S. K. Kozlovska (Polija) lekcija “Vai revolūcija Rietum – un Centrāleiropas mezolītā ap 7500./7000. g. pr. Kr.?”
 • 1. februāris. Tallinnas Tehnoloģiju Universitātes Ģeologijas institūta doktorantu priekšlasījumi: Normunds Stivriņš “Sēnes, zaļaļģes-zilaļģes un citi neputekšņi – papildus informācijas avots par vides apstākļiem un cilvēku aktivitātēm” Ieva Grudzinska “Kramaļģu (diatomeju) analīzes izmantošana paleovides rekonstrukcijās un keramikas pētījumos”

2012

 • 13. decembris. Latvijas arheologu biedrības gada noslēguma pasākums LNVM Dauderu nodaļā
 • 23. – 24. novembris. Latvijas un Lietuvas arheologu konference par uzkalniņkapu izpētes problemātiku
 • 14. septembris. Rakstu krājuma Arheologu pētījumi Latvijā 2010-2011 prezentācija
 • 23. – 27.  jūlijs. Latvijas arheologu biedrības plenērs Āraišos
 • 23. maijs. Asoc. prof., Dr. ģeogr. Laimdotas Kalniņas priekšlasījums “Paleobotānisko metožu pielietojums arheoloģiskajos pētījumos”
 • 3. aprīlis. Prof. Andreja Vaska priekšlasījums “Par izmaiņām akmens laikmeta periodu datējumos”; Dr. philol. Renātes Siliņas-Piņķes priekšlasījums “Senākie personvārdi Latvijā un to pēdas mūsdienās”
 • 7. marts. Biedru sapulce. Ievēlēts priekšsēdētājs un valde. Noslēdzās biedrības atpazīšanas zīmes metu konkurss: biedri ar lielu balsu pārsvaru nolēma, ka par pamatu biedrības atpazīšanas zīmei izmantojams līdzšinējais logotips – pūcessakta (Martas Jāņkalniņas dizains). Dalītu otro vietu konkursā ieguva Baibas Dumpes un Ainas Gailišas pieteiktie ideju meti
 • 17. janvārī Joahima Šulces (Joachim Schulze, Šlēzvigas-Holšteinas arheoloģiskais muzejs) referāts “Haitabu dzīvesvietas izrakumu rezultātu analīze, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS)”

2011

 • 15. decembrī. Biedrības Ziemassvētku pasākums Mencendorfa namā
 • 1. novembris. Latvijas arheologu veikums 2011.gadā – īsi ziņojumi par pētījumiem šajā gadā
 • 25. – 30. jūlijs. Arheologu plenērs „Eksperiments un rekonstrukcija arheoloģijā. Veltījums Jāņa Apala piemiņai” Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā. Plenēra noslēgumā – Āraišu svētki
 • 27. maijs. Rūtas Muktupāvelas referāts “Pokaiņu fenomena racionālā un iracionālā uztvere kultūrantropoloģiskā aspektā”
 • 7.maijs. Biedrības izbraukuma seminārs / ekskursija: Rīga – Ērģeme – Jērcēni – Strenči – Trikāta – Kauguru Pekaskalns – Rīga
 • 15. marts. LAB biedru sapulce
 • 9. februāris. Dagnijas Svarānes referāts “Arheoloģiskā uzraudzība Rīgā 1985. – 2001. gadā. Pētījumi un postījumi”

2010

 • 21. decembris. Rakstu krājuma “Arheologu pētījumu Latvijā 2008. – 2009. gadā” atvēršanas pasākums
 • 7. decembris. Artūra Tomsona referāts “Eksperimenta nozīme arheoloģija”
 • 2. novembris. Voldemāra Raina referāts “Par zemūdens arheoloģiju Latvijā”
 • 13. oktobris. Artūra Tomsona ziņojums “LAB mājas lapa: jaunās iespējas”; Dr. biol. Edgara Vimbas referāts “Pazemes sēnes Latvijā”
 • 23. – 27. augustsKrama apstrādes seminārs Šlezvigā (Polija)
 • 26. maijs. Prezentācija “Aviācijā bāzētās attālās izpētes tehnoloģiju pielietojuma iespējas arheoloģiskā mantojuma izpētē”. Jura Urtāna ziņojums par šādas metodes pielietojuma rezultātiem Kokneses cietokšņa izpētē
 • 7. aprīlis. Konference “Rīgas kuģis” (rīko Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, LAB, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centrs).
  Referāti:
  Gunārs Melnis ” “Rīgas kuģa” replikas būves piedāvājums”
  Juris Urtāns “Kuģu replikas Baltijas jūrā un Latvijā”
  Andris Celmiņš ” “Rīgas kuģis”. Atklāšana, izpēte un replikas iespējas”
  Jānis Klētnieks “Senā navigācija Baltijas jūrā”
  Aigars Baiks, Ivars Linbergs ” “Rīgas kuģa” replikas būves praktiskās iespējas”
 • 23. marts. LAB biedru sapulce
 • 26. janvāris. Jaroslava Prasolova (Baltijas un Skandināvijas arheoloģijas institūts, Vācija) referāts “Jaunākie pētījumi par kaujas nažu izplatības laika atradumiem Austrumprūsijā (Prussia-Museum kolekcija)”
 • 21. janvāris. Gunta Eniņa referāts “Latvijas svētie koki”

2009

 • 16. decembris. Zigrīdas Apalas referāts “Neklātienes ceļojums pa Eiropas brīvdabas arheoloģiskajiem muzejiem”
 • 14. oktobris. Baibas Dumpes referāts “Senākās podniecības krāsnis Latvijā”
  Ziņojums par LAB valdes darbu un organizatoriski jautājumi
 • 16.‑17. jūlijs. Arheologu lauka seminārs – plenērs – A. Vaska vadītās vēstures studentu arheoloģiskās prakses laikā Mežītes senvietu kompleksā
 • 16. aprīlis. Paplašināta LAB valdes sēde – domu apmaiņa ar jaunajiem arheologiem
 • 24.marts. Annas Bitneres-Vrubļevskas (Polija) referāts “Baltu pētījumi Polijā”
 • 10. marts. Latvijas Arheologu biedrības dibināšanas (atjaunošanas) sapulce